Förenkla ert KMA-arbete med expertresurser från BackOffice Scandinavia

Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar för företag som behöver stärka sina resurser och förenkla arbetet inom kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Genom att anlita en av våra konsulter som KMA-ansvarig, garanteras kontinuitet och tillgängliga resurser i alla lägen. Tjänsten är skalbar efter era behov och vårt mål med tjänsten är att möjliggöra för alla företag att ha rätt kompetens, i rätt omfattning, med en lösning som överträffar alternativet att anställa egen personal.

Vi utför huvuddelen av arbetet på plats hos er och blir på så sätt en del i er verksamhet.

Att anlita en KMA-samordnare eller KMA-ansvarig från oss är en mycket bra lösning för företag som vill lägga stor vikt vid utveckling av sitt ledningssystem. Vår personal har olika bakgrund och erfarenhet, vilket gör att vi kan tillsätta rätt kompetens för era behov.

Tillsammans med kunden upprättar vi en uppdragsbeskrivning med fokusområden och årsarbetsplan för de arbetsuppgifter och handlingsplaner som skall utföras. I de flesta fall inkluderas en eller flera utvecklingsprojekt i uppdragsbeskrivningen. Utvecklingsprojekt kan exempelvis röra sig om övergång till nya standarder, utveckling av nya arbetssätt eller att vi bygger upp ett helt nytt ledningssystem parallellt med att upprätthålla befintligt KMA-arbete.

De flesta av våra kunder som anlitar oss för löpande KMA-samordning, hyr in en resurs på 20-50% beläggning. Det blir som regel en långsiktig och flexibel lösning där kunden alltid kan känna sig trygg att ha resurser tillgängliga när det krävs.

– Välkomna att kontakta oss för en behovsanalys och framtagning av förslag på lösning för er!

Kontakta oss

Postadress

(Ej fakturor)

BackOffice Scandinavia AB
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund

Besöksadress

BackOffice Scandinavia AB
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund

Till kartan

Faktureringsadress

(Endast fakturor)  

Skicka er faktura via e-post då det förenklar administrationen samt bidrar till en bättre miljö.

faktura@backofficescandinavia.se
BackOffice Scandinavia AB
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund

När ni e-postar faktura rekommenderar vi att ni skickar den i PDF format. Filformat som t.ex. bilder eller liknande kan ej tas emot och tolkas. Endast filen med faktura skall bifogas e-postmeddelandet. Bifogar ni t.ex. visitkort med era kontaktuppgifter eller annan reklam kan inte faktura tas emot.

Obs! Även vid e-post faktura måste adressen vara enligt fakturaadress. Endast en faktura per mail.

Jan-Erik Lakso

Josefine Engberg

Therese Garnemark

Jonas Garnemark