Ledningssystem

Lyft ert ledningssystem till nästa nivå tillsammans med BackOffice Scandinavia.

Vi är proffs på ledningssystem! Vi vill hjälpa er oavsett om ni skall bygga upp från grunden, ta ett omtag i ett gammalt ledningssystem eller genomföra enskilda aktiviteter. Vår erfarenhet sträcker sig 20 år bakåt i tiden och har gett oss en stor ryggsäck med erfarenhet av att skapa och arbeta med företags ledningssystem, från många branscher och storlek på företag.

Vi pratar alltid om värdeskapande ledningssystem. Hos våra kunder vill vi skapa ledningssystem som är byggda utifrån kundens arbetssätt och förutsättningar. Vi går in med ett utifrånperspektiv med incitamentet att förenkla och minimera risker i kundens processer. Samtidigt ser vi till att ni håller er inom ramen för de kundkrav och standarder ni har åtagit er att följa. Resultatet blir ett enkelt ledningssystem som endast innehåller processbeskrivningar och arbetsmetoder som är nödvändiga för att ni skall lyckas.

Vi är oberoende av vilken miljö/IT-lösning ni vill upprätta ert ledningssystem i, men för kunder som har behov erbjuder vi en heltäckande webb-baserad lösning via vårt systerföretag Backoffice Webbtjänster AB.

Vi levererar lösningar för att sätta upp ett integrerat ledningssystem i Office 365. Systemet byggs upp i Microsoft Visio och kan integreras med Sharepointsida eller företagets egna Intranät.
Vi har även resurser att leverera ett komplett intranät i Office 365 som innehåller molnbaserad dokumentlagring, intern hemsida, kommunikationsplattform för personalen och ett helintegrerat ledningssystem i Microsoft Visio. Om ni har Office 365 på företaget idag innebär det ingen höjning av befintlig licenskostnad.

Vi arbetar i huvudsak med ledningssystem för standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 45001, ISO 26001, ISO 3834 och SS-EN 1090. Vid förfrågan kan vi vid behov även implementera andra branschspecifika standarder i ert ledningssystem.

Vi utgår från Västra Götaland men levererar över hela landet där vår kompetens efterfrågas. Med återkommande kunder i bland annat Göteborg, Trollhättan, Lidköping, Örebro, Västerås och Stockholm kan vi planera in behovsanalyser och andra uppdrag oavsett var er verksamhet är placerad.

ledningssystem till nästa nivå för er i ex. Göteborg & Borås

Vi bygger ledningssystem baserat på era framgångsfaktorer. Det ni gör rätt idag standardiseras.

Alla företag är uppbyggda på ett antal framgångsfaktorer, vi lägger stor vikt vid de arbetssätt som har fått er att lyckas. När vi inför ett ledningssystem vill vi inte trampa in och skapa nya strukturer utan anledning, det som fungerar skall standardiseras så att ni fortsätter följa era goda vanor. Vi ändrar arbetssätt och inför nya rutiner endast när det är nödvändigt, exempelvis för att höja er produktivitet, minska risker eller följa de kundkrav och standarder som ni har åtagit er att efterleva.

Kontakta oss

Postadress

(Ej fakturor)

BackOffice Scandinavia AB
Box 101
46124 Trollhättan

 Leveransadress

(Endast gods)

BackOffice Scandinavia AB
Verkmästarevägen 5
46137 Trollhättan

Faktureringsadress

(Endast fakturor)  

Skicka er faktura via e-post då det förenklar administrationen samt bidrar till en bättre miljö.

faktura@backofficescandinavia.se
BackOffice Scandinavia AB
Box 101
461 24 Trollhättan

När ni e-postar faktura rekommenderar vi att ni skickar den i PDF format. Filformat som t.ex. bilder eller liknande kan ej tas emot och tolkas. Endast filen med faktura skall bifogas e-postmeddelandet. Bifogar ni t.ex. visitkort med era kontaktuppgifter eller annan reklam kan inte faktura tas emot.

Obs! Även vid e-post faktura måste adressen vara enligt fakturaadress. Endast en faktura per mail.

Jonas Garnemark

Jan-Erik Lakso

Verksamhetsutvecklare / Utbildningsledare
Tel: 0768-024608
jan-erik.lakso@backofficescandinavia.se

Henrik Kårfeldt

Verksamhetsutvecklare
Tel: 0705-638660
henrik.karfeldt@backofficescandinavia.se