Lyft ert ledningssystem till nästa nivå tillsammans med BackOffice Scandinavia

Vi är proffs på ledningssystem! Vi vill hjälpa er oavsett om ni skall bygga upp från grunden, ta ett omtag i ett gammalt ledningssystem eller genomföra enskilda aktiviteter. Vår erfarenhet sträcker sig 20 år bakåt i tiden och har gett oss en stor ryggsäck med erfarenhet av att skapa och arbeta med företags ledningssystem, från många branscher och storlek på företag.

Vi pratar alltid om enkla ledningssystem. Hos våra kunder vill vi skapa ledningssystem som är byggda utifrån kundens arbetssätt och förutsättningar. Vi går in med ett utifrånperspektiv med incitamentet att förenkla och minimera risker i kundens processer. Samtidigt ser vi till att ni håller er inom ramen för de kundkrav och standarder ni har åtagit er att följa. Resultatet blir ett enkelt ledningssystem som endast innehåller processbeskrivningar och arbetsmetoder som är nödvändiga för att ni skall lyckas.

Vi arbetar i huvudsak med ledningssystem för standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 3834 och SS-EN 1090. Vid förfrågan kan vi vid behov även implementera andra branschspecifika standarder i ert ledningssystem.

Vi utgår från Västra Götaland men levererar över hela landet där vår kompetens efterfrågas. Med återkommande kunder i bland annat Göteborg, Trollhättan, Lidköping, Örebro, Västerås och Stockholm kan vi planera in behovsanalyser och andra uppdrag oavsett var er verksamhet är placerad.

IT-stöd

Vi arbetar främst med Microsofts tjänster inom Office 365 och SharePoint, samt vårt egenutvecklade IT-stöd BackOffice Webbtjänster. Vi arbetar även i andra IT-stöd som våra kunder har valt eftersom vi inte har några egna incitament inom detta område utan försöker hjälpa kunden att hitta den bäst anpassade lösningen.

Vi är oberoende av vilken miljö/IT-lösning ni vill upprätta ert ledningssystem i, men för kunder som har behov erbjuder vi en heltäckande webb-baserad lösning via vårt systerföretag Backoffice Webbtjänster AB.

Vi levererar lösningar för att sätta upp ett integrerat ledningssystem i Office 365. Systemet byggs upp i Microsoft Visio och kan integreras med Sharepointsida eller företagets egna Intranät. Vi har även resurser att leverera ett komplett intranät i Office 365 som innehåller molnbaserad dokumentlagring, intern hemsida, kommunikationsplattform för personalen och ett helintegrerat ledningssystem i Microsoft Visio. Om ni har Office 365 på företaget idag innebär det ingen höjning av befintlig licenskostnad.

Kontakta oss så berättar vi mer! Vi har flera kundexempel vi kan visa upp med olika lösningar för olika behov. Den gemensamma nämnaren är att våra kunders system ska vara enkla, moderna och användarvänliga.

Kontakta oss

Postadress

(Ej fakturor)

BackOffice Scandinavia AB
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund

Besöksadress

BackOffice Scandinavia AB
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund

Till kartan

Faktureringsadress

(Endast fakturor)  

Skicka er faktura via e-post då det förenklar administrationen samt bidrar till en bättre miljö.

faktura@backofficescandinavia.se
BackOffice Scandinavia AB
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund

När ni e-postar faktura rekommenderar vi att ni skickar den i PDF format. Filformat som t.ex. bilder eller liknande kan ej tas emot och tolkas. Endast filen med faktura skall bifogas e-postmeddelandet. Bifogar ni t.ex. visitkort med era kontaktuppgifter eller annan reklam kan inte faktura tas emot.

Obs! Även vid e-post faktura måste adressen vara enligt fakturaadress. Endast en faktura per mail.

Jan-Erik Lakso

Josefine Engberg

Therese Garnemark

Jonas Garnemark