Verksamhets-
utveckling

Vad vill ni utveckla och varför?

Framgångsrik verksamhetsutveckling genomförs genom att analysera företaget eller en enskild process, för att skapa möjlighet att ta faktabaserade beslut. Det vanligaste misstaget är att genomföra en quick-fix som förflyttar problemet eller löser det på kort sikt.

Många företag jobbar problemorienterat, det är naturligtvis nödvändigt att lösa problem när de uppstår men vi har som vision att ett företag skall arbeta proaktivt med verksamhetsutveckling. Genom att analysera verksamheten löpande kan ni optimera företagets processer genom ständiga förbättringar och upptäcka potentiella problem/riskområden innan de har inträffat. För att lyckas finns ett antal metoder beroende på hur ert företag fungerar idag.

– Kontakta oss så berättar vi hur det kan gå till att ta steget!

Strategiskt styrelse- och ledningsgruppsarbete

En fundamental del av att lyckas med sitt företag, det är att lyckas med genomförandet av en långsiktig strategisk plan. Vi har erfarenhet från många olika typer av företag, men framförallt envisa entreprenörer. Många av våra kunder har kommit till en punkt där företaget har vuxit men ledningen har inte full kontroll över vad som händer. Sedan har vi kunderna som efter många försök inte får någon dynamik i ledningens arbete och att realisera strategin i verksamheten.

Vi hjälper till att skapa en tydlig struktur i ledningens arbete för att skapa kontroll på verksamhetens nuläge och framtid. Vision, omvärldsbevakning, strategi och mål bryts ner i konkreta aktiviteter och åtgärder för att uppnå det ni vill åstadkomma inom närmaste tiden och flera år framöver. Arbetet visualiseras och sätter hela företaget i samma riktning.

Kontakta oss för att diskutera vidare hur vi kan stötta er ledning för att uppnå visionen!

Låt oss ta en titt

Låt oss besöka er verksamhet och genomföra en behovsanalys som talar om var ni står och vilka metoder som kan vara lämpliga. Genom att få en rundtur i er verksamhet och ställa rätt frågor till er som leder den kan vi ge en inriktning på vilka pusselbitar som saknas för att ni skall uppnå önskat resultat.

Första behovsanalysen är alltid kostnadsfri för att ge förutsättningar att skapa ett grundläggande förtroende i relationen mellan er som kund och oss som leverantör.
– Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

Postadress

(Ej fakturor)

BackOffice Scandinavia AB
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund

Besöksadress

BackOffice Scandinavia AB
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund

Till kartan

Faktureringsadress

(Endast fakturor)  

Skicka er faktura via e-post då det förenklar administrationen samt bidrar till en bättre miljö.

faktura@backofficescandinavia.se
BackOffice Scandinavia AB
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund

När ni e-postar faktura rekommenderar vi att ni skickar den i PDF format. Filformat som t.ex. bilder eller liknande kan ej tas emot och tolkas. Endast filen med faktura skall bifogas e-postmeddelandet. Bifogar ni t.ex. visitkort med era kontaktuppgifter eller annan reklam kan inte faktura tas emot.

Obs! Även vid e-post faktura måste adressen vara enligt fakturaadress. Endast en faktura per mail.

Jan-Erik Lakso

Josefine Engberg

Therese Garnemark

Jonas Garnemark